Visie

VISIE

Stichting Eliart biedt herstelondersteunende zorg

De zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheden richt zich niet alleen op hun problemen. Een andere belangrijke doelstelling is het om cliënten te helpen bij het realiseren van hun persoonlijke doelen.

Uit een groot aantal studies blijkt dat veel mensen met psychische belemmeringen er opnieuw in slagen om hun sociale rollen in de maatschappij te vervullen. Deel van de geboden zorg is het om hierin ondersteuning te bieden. Daarom zet Stichting Eliart zich in om gericht herstelactiviteiten en empowerment te bevorderen.

Herstel en Empowerment
Herstel is een proces waarbij cliënten op hun eigen, unieke wijze opnieuw inhoud aan hun leven geven. Wanneer mensen ervaren dat zij zelf keuzes hebben en daar de verantwoordelijkheid voor nemen kunnen zij hun bestaan een gunstige wending geven. Een psychiatrische aandoening hoeft geen belemmering voor volwaardig burgerschap te zijn. 

Een belangrijk aspect van het herstelproces is empowerment. Dat wil zeggen dat cliënten de kracht terugvinden om de regie over hun leven te herwinnen. Zij maken eigen keuzes en bepalen zelf zoveel mogelijk de wijze waarop zij willen leven.

Ervaringsdeskundigen 

Om herstelondersteunende zorg te bevorderen wordt steeds meer een beroep gedaan op ervaringsdeskundige medewerkers. Ervaringsdeskundige medewerkers zijn vanuit hun eigen ervaring van ernstig psychisch lijden en substantieel rolverlies geschoold in het onderkennen en ondersteunen van herstelprocessen.

Een van hun werkzaamheden kan het coachen van deze herstelprocessen van individuele cliënten en cliëntengroepen zijn. Het bewustzijn om herstelprocessen te herkennen en te ondersteunen vraagt soms een nieuwe kijk op zorg. 

Doel

Stichting Eliart richt zich op het ontwikkelen van cliëntgerichte begeleidingstrajecten die betreffende de meeste kans biedt om binnen zijn of haar mogelijkheden weer mee te doen in de maatschappij. Hierbij doen we onder andere een beroep op de ervaringskennis van de cliënt.

Stichting Eliart wil zich specialiseren in het begeleiden van personen bij wie co morbiditeit is geconstateerd. Uitgangspunt is om samen doelen te formuleren die met name het sociaal maatschappelijk functioneren bevorderen. Het streven is om bij alle cliënten de zelfredzaamheid dusdanig te bevorderen dat de betrokkenen weer een veilig en kwalitatief goed leven tegemoet kunnen zien.