Over Chris

Na jaren te hebben gezworven in het zorglandschap van Nederland kwam er voor mij een moment dat ik een zeer noodzakelijke draai moest geven aan mijn leven. Ik was toen 38 jaar en op sterven na dood. Dit “draaien” heeft mij een aantal jaren gekost, welke vooral bestonden uit veel inzet & discipline. Een gevolg was wel dat ik mij opnieuw begon te ontwikkelen. Ik begon computercursussen te volgen, deed vrijwilligerswerk, haalde mijn rijbewijs, en uiteindelijk besloot ik om weer naar school te gaan.

In 2013 behoorde ik tot de eerste lichting geslaagde studenten van de opleiding “Ervaringsdeskundigen in de zorg”. Deze opleiding wordt gegeven aan de Sociale Academie van de Hanze Hogeschool, lectoraat Rehabilitatie, en sluit aan bij de wens van GGZ Nederland om goed geschoolde ervaringsdeskundige medewerkers binnen de branche werkzaam te krijgen.

Ervaringswerker / ervaringsdeskundige is nu een erkende functie binnen de GGZ. Zowel de opleiding en de betreffende visie op zorg, welke geïmplementeerd is binnen de Stichting Eliart, zijn ontwikkeld in samenwerking met het wetenschappelijk instituut voor de GGZ, het Trimbos Instituut.