Missie

Motivatie

Na jarenkang rond te hebben gezworven in het zorglandschap in Noord Nederland kwam er voor mij een moment dat ik een wel zeer noodzakelijke draai moest geven aan mijn levenwijze. Dat was in 2005. ik was toen 37 jaar en voelde me op sterven na dood om het zo maar uit t e drukken.
( www.verslaving.org )

Dit “draaien” heeft mij een aantal jaren gekost, welke vooral bestonden uit veel inzet & discipline. Een gevolg was wel dat ik mij opnieuw begon te ontwikkelen. Ik begon computercursussen te volgen, deed vrijwilligerswerk, haalde mijn rijbewijs, en uiteindelijk besloot ik om weer naar school te gaan. 

In 2011 behoorde ik tot de eerste lichting studenten van de opleiding “Ervaringsdeskundigen in de zorg”. Deze opleiding wordt gegeven aan de Sociale Academie van de Hanze Hogeschool, lectoraat Rehabilitatie, en sluit aan bij de wens van GGZ Nederland om goed geschoolde ervaringsdeskundige medewerkers binnen de branche werkzaam te krijgen.

Ervaringswerker / ervaringsdeskundige is nu een erkende functie binnen de GGZ. Zowel de opleiding en de betreffende visie op zorg, welke geïmplementeerd is binnen de Stichting Eliart, zijn ontwikkeld in samenwerking met het wetenschappelijk instituut voor de GGZ, het Trimbos Instituut.